Monthly Archives: June 2015

Met die oog op… Desember

 

Oorlewingskamp Okt 2014

Slegte nuus en Goeie Nuus:

Tot ons spyt sal die beoogde oorlewingskamp van 27 Julie – 4 Julie 2015 nie meer plaasvind nie. Almal van julle wat SO uitgesien het na hierdie winterkamp, skree almal saam: Aggeneeeee…!!!

Maar die kamp is nie AFgestel nie, dis slegs UITgestel. Almal van julle wat so graag wil kom kamp, maar net nie hierdie winter KON nie, skree almal saam: Hiep-Hiep-Hoereee….!!!!

En maak asb solank ‘n knoop aan die oor: Desember is DIE maand om te kom kamp. Nog net ses maandjies…